Träffa vår Design Assistant

Design Assistant inkluderar:

 

  • Selection Helper, som förutspår och föreslår vilken av enheterna i din modell du bör välja härnäst. 
  • Mate Helper, som automatiskt infogar flera komponentförekomster i din sammanställning genom att känna igen och föreslå kopieringsplatser.
  • Sketch Helper, som känner igen befintlig skissgeometri i förhållande till omgivande geometri och föreslår ytterligare platser att placera ut skissenheter på.
  • Smart Mate, som hjälper dig att skapa helbegränsade mates; dra och håll en komponent på plats, så skapar Smart Mate automatiskt mates till omgivande komponenter och känner igen rätt mateytor.
PLEASE FILL OUT THE FORM
1SWX - SWE - 230914
Jag vill :
GDPR