Simuleringsdriven konstruktion förbättrar styrkan, hållbarheten och tillverkningsbarheten

När man konstruerar invecklade produkter i dag måste man i allt högre grad ta hänsyn till olika fysikaspekter. Ingenjörer behöver en bättre insikt för att vara säkra på att de fattar rätt konstruktionsbeslut. De behöver bättre förståelse för produktens prestanda för att hantera flera konstruktionskriterier samtidigt som de ska hålla deadlines, uppnå kostnadsmålen och uppfylla kvalitetskraven.

Anslut dina SOLIDWORKS-projekt till 3DEXPERIENCE Works Simulation i molnet och utnyttja kraften hos multifysisk simulering med SIMULIA®, inklusive teknikerna i Abaqus, fe-safe och CST Studio Suite. 3DEXPERIENCE Works Simulation erbjuder flexibiliteten att välja de simuleringsegenskaper som passar dina behov bäst när du behöver dem.

PLEASE FILL OUT THE FORM
SWX - SWE - 230606
Jag vill :
GDPR