17-minutersdemonstration: Hantera dina SOLIDWORKS-data i molnet

Att få grepp om dina produktutvecklingsdata och -processer kan kännas överväldigande, men med verktygen i portföljen 3DEXPERIENCE® Works kan du samla dina processer och strukturera dina data.

Se hur Eric använder plattformen 3DEXPERIENCE platform för att organisera och hantera sitt senaste projekt, BioDapt Moto Knee, på ett säkert sätt. Se hur man kan förvara ALLA produktutvecklingsdokument säkert på plattformen och hur enkelt Eric kan samarbeta med andra medlemmar i sitt team – utan att behöva använda e-post eller frånkopplade kommunikationsverktyg. Plattformen kan hjälpa dig med många av de tråkiga uppgifter som hör till när man ska lansera en design, samtidigt som du tryggar full spårbarhet när du implementerar en ändring i designen.

PLEASE FILL OUT THE FORM
SWX - SWE - 230512
Jag vill :
GDPR