Bevisa produktens prestanda genom att simulera mekaniska fel

SOLIDWORKS

SOLIDWORKS® Simulation förbättrar dina konstruktioner med robusta valideringsverktyg

 

Genom att förutse produktens prestanda tidigt i konstruktionsprocessen kan konstruktörer och ingenjörer lättare fatta bra konstruktionsbeslut. SOLIDWORKS erbjuder verktyg för att verifiera form, passform och funktion, och SOLIDWORKS Simulation hjälper till att sluta cirkeln med verktyg för validering av konstruktionen.

SE VIDEO
SWX-SWE-221202
GDPR