Bli kjent med Design Assistant

Design Assistant inkluderer

 

  • Selection Helper, som forutser og foreslår hvilken av modellens elementer du bør velge 
  • Mate Helper, som automatisk setter inn flere forekomster av komponenter i komponentgruppen, ved å gjenkjenne og foreslå steder for innsetting
  • Sketch Helper, som gjenkjenner eksisterende skissegeometri i forhold til omgivelsesgeometrien, og foreslår andre steder for plassering av skisseelementer
  • Smart Mate, som hjelper deg med å lage fullt tvungne tilstøtende elementer – dra og slipp en komponent, så vil Smart Mate automatisk lage tilstøtende elementer med riktig grensesnitt
PLEASE FILL OUT THE FORM
1SWX - NO - 230914
Jeg ønsker å :
GDPR