Med kunstig intelligens kjenner fantasien ingen grenser

 

Hva er kunstig intelligens (KI)? Hva er maskinlæring (ML)? Og hvordan kan begge forbedre designprosessen og hjelpe deg med å få fullt utbytte av fantasien din? Vi snakket med Manish Kumar, adm.dir. i SOLIDWORKS, Dr. Shrikant Savant, SOLIDWORKS’ Data Analysis and Science Director, og 3DEXPERIENCE Works Product Portfolio Managers Daniel McGinn og Chris Pagliarini. Vi ba dem om å dele kunnskapen sin om hvordan denne teknologien former designbransjen og hvor den har størst potensial.

 

>> relevansen av KI og ML i dagens CAD-verden og potensialet for fremtiden 

>> hvordan Dassault Systèmes og SOLIDWORKS håndterer spørsmålene som stilles om bruk av KI i kreative roller

>> KI- og ML-funksjonene i nettbaserte SOLIDWORKS-verktøy og 3DEXPERIENCE-plattformen

>> hvordan ML og KI kan hjelpe deg med å jobbe bedre og bruke fantasien

>> hvordan du kan ta i bruk KI og ML i designprosessen og livssyklusen

vennligst fyll ut skjemaet
1SWX - NO - 230831
GDPR