Simuleringsbasert design gir bedre styrke, holdbarhet og produserbarhet

Fysikk er et stadig viktigere aspekt i design av dagens komplekse produkter. Ingeniørene trenger avansert kunnskap for å ta de riktige designbeslutningene, blant annet innsikt i produktytelsen for å håndtere ulike designkriterier, samtidig som de skal overholde tidsfrister, kostnadsrammer og kvalitetskrav.

Bruk den skybaserte løsningen 3DEXPERIENCE Works Simulation i SOLIDWORKS-prosjektene dine, og ta i bruk multifysisk simulering med SIMULIA®, inkludert teknologi fra Abaqus, fe-safe og CST Studio Suite. Med 3DEXPERIENCE Works Simulation får du fleksibiliteten til å velge simuleringsfunksjonene som passer best til dine behov, når du trenger dem.

PLEASE FILL OUT THE FORM
SWX - NO - 230606
Jeg ønsker å :
GDPR