Når de økonomiske utsiktene er usikre og andre CAD-leverandører endrer til lisensiering av navngitte brukere, er det på tide å tenke nytt rundt 2D CAD-strategien.

DraftSight Enterprise og Enterprise Plus er utviklet for å hjelpe bedrifter med flere brukere og arbeidssteder med å jobbe effektivt, med nettverkslisensiering og distribusjon som gjør det enkelt med parallell bruk og samsvar på tvers av hele organisasjonen.

DraftSight Enterprise er en avansert løsning for 2D-skisser, med effektive og tidsbesparende produktivitetsverktøy, API-tilgang, nettverkslisensiering og full teknisk støtte.

DraftSight Enterprise Plus har også full 3D-design, 2D-begrensningskapasiteter og andre produktivitetsverktøy.
SWX - DA - 221117
GDPR