Optimalizace inovací výrobků pomocí propojených požadavků
Získejte informace o hodnotě propojení správy požadavků s vývojem výrobků napříč obory.

Hodnota výrobních požadavků nespočívá pouze v jejich dokumentování nebo správě v tabulce, ale v jejich propojení tak, aby mohly ovlivnit rozhodovací procesy napříč celým řetězcem návrhu. Je důležité, aby si přehled o požadavcích udržovali nejen pracovníci ve strojírenství, elektroinženýrství, vývoji softwaru a ověřování a testování, ale také další zúčastněné strany, jako jsou například zmocněnci pro nákup, oddělení výroby, oddělení služeb, partneři a také dodavatelé.

Podívejte se na tento webinář o víceoborovém vývoji výrobků a zásadní roli propojených požadavků.

Please fill out the form to watch the webinar (in english)

Siemens-CZ-220830-RB
GDPR