W tej szczegółowej analizie, zajmiemy się tematem automatyzacji produkcji, analizując jej główne wymagania, w celu dostosowania optymalnego systemu transportu z punktu widzenia technologicznego/rodzaju aplikacji, jak i bardzo istotnego, ekonomicznego/komercyjnego.

Oprócz teorii, przedstawimy praktyczny przypadek, „szytego na miarę”, opracowanego systemu obiegowego Nadella AXNR, który pozwolił zwiększyć konkurencyjność produktów danej firmy.

Proszę wypełnić formularz, aby pobrać treści premium:

Nadella-PL-231121
GDPR