Gói cơ bản dành cho Chụp bảo vệ và Chốt cắm của Essentra Components

Bảo vệ thiết kế và các ứng dụng của bạn bằng chụp bảo vệ và chốt cắm được thiết kế để chịu được mọi điều kiện môi trường.

Các dòng sản phẩm bao gồm: Chụp bảo vệ và chốt cắm đẩy vừa khít, Chụp bảo vệ và chốt cắm có ren, Chụp bảo vệ và chốt cắm thủy lực, Chụp bảo vệ và chốt cắm ống, Chụp bảo vệ và chốt cắm nhiệt độ cao, Băng keo và Đĩa.  

Vui lòng hoàn thành biểu mẫu bên dưới để tải xuống hướng dẫn của bạn.

Essentra-VN-220608
GDPR