COMSOL News: Power Edition

Se hur företag drar nytta av att använda simuleringsprogramvaran COMSOL Multiphysics® för att utveckla till exempel transformatorer, kabelsystem, transmissionsledningar och kraftelektronik. Läs dessutom om hur kraftindustrin sprider simulering utanför FoU- och ingenjörsavdelningarna genom att bygga och distribuera specialiserade simuleringsappar.

Den här specialutgåvan av COMSOL News visar hur designers, ingenjörer och forskare som arbetar inom områden för generering, distribution och användning av elektrisk kraft arbetar med simulering.

Fyll i formuläret för att ladda ner vitboken.

White Paper in english

Comsol - SWE - 230525
GDPR