Akustiksimulering

Akustik är en multidisciplinär vetenskap som kräver uppfinningsrikedom och kraftfulla simuleringsverktyg för att utveckla nya applikationer. Detta specialnummer introducerar dig till innovationer från konstruktörer, ingenjörer och forskare inom akustikområdet. Ta reda på hur de använder simulering för att förbättra de akustiska egenskaperna hos sina produkter.

Fyll i formuläret för att ladda ner vitboken.

White Paper in english

Comsol - SWE - 230427
GDPR